Sorting by

×

Over

De Facebookpagina 010Web Rotterdam is opgezet met het voornemen om zoveel mogelijk media rond het thema ‘Rotterdam’ te verzamelen. Foto’s, video’s, geluidsopnamen, noem maar op. Zowel nostalgisch materiaal van vroeger, als materiaal van nu. De website die je nu bekijkt is een aanvulling op die Facebookpagina.

Rechten
Er wordt door de maker van de Facebookpagina’s, deze website en de websites die ‘eronder hangen’ geen cent aan de pagina’s verdiend, dat ten eerste. Al het materiaal dat op de Facebookpagina geplaatst is, is gevonden op het Internet, aangeboden ter plaatsing of zelf vervaardigd. In het eerste geval wordt daarbij uitgegaan van de ‘Public Domain gedachte’. In het tweede geval wordt ervan uitgegaan dat de aanbieder ook de rechten van het materiaal bezit. In alle gevallen waarbij dit niet zo is, rechten vermeld moeten worden, of andere actie verwacht wordt, wordt verzocht contact te zoeken via info@010web.nl

Voor al het zelf vervaardigde materiaal op de websites en op de Facebookpagina’s geldt dat dit in het publieke domein wordt aangeboden. Tenzij anders vermeld, is iedereen vrij dit ongewijzigd te gebruiken voor niet commerciële doeleinden. Zodra materiaal echter wordt aangepast en/of wordt bewerkt, of wordt gebruikt voor publicatie met commercieel oogpunt dan is toestemming nodig.

Materiaal dat aangedragen wordt door derden en waarbij rechten bij deze aandragers rusten mag dit materiaal alleen worden gebruikt en gedeeld met toestemming van de rechthebbenden.

Bij twijfel, gelieve contact op te nemen via info@010web.nl

Deze website is opgedragen aan mijn opa, Kees Briggeman!

Schuiven naar boven