Sorting by

×

‘Moeder’ van veel Rotterdamse sekswerkers overleden

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Door Malkus (links op de foto).

Door Malkus

In 1989 richtte Door Malkus Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk op. Ze begon zelf met het veldwerk, eerst met alleen maar stagiaires. Door was een pionier, het opkomen voor sekswerkers en de hulpverlening aan hen was in die jaren zeker niet gewoon. Door deed dit met passie en vanuit de Humanitas gedachte dat iedereen er mag zijn en dat de deur voor iedereen openstaat. Daar waar in andere Nederlandse steden hulp en ondersteuning aan sekswerkers meestal uit christelijk hoek kwam (Leger des Heils), was het in Rotterdam Humanitas die het voor hen opnam.

Zij kwam op voor de rechten van ‘haar meiden en jongens’ en is dat altijd blijven doen. Door heeft zich altijd vol overgave ingezet voor de positieverbetering van de sekswerkers. Toen ze in 1999 met pensioen ging was Prostitutie Maatschappelijk Werk onder haar leiding uitgegroeid tot een grote afdeling binnen Stichting Humanitas.

Bij haar afscheid kreeg ze een zeer verdiende koninklijke onderscheiding voor haar werk met en voor veel kwetsbare Rotterdammers. Toen er een naam moest komen voor het nieuwe informatie- en dienstcentrum voor sekswerkers was de keuze dan ook snel gemaakt, het werd: Door-to-Door.

Het Vrije Volk, 6 september 1990

Schuiven naar boven