Sorting by

×

Rotterdam vervolgt jongerencampagne tegen mensenhandel: chaterover.nl

Het doel van de campagne chaterover.nl is om een grote groep (potentiële) slachtoffers te bewegen om via de chat anoniem in gesprek te gaan met hulpverleners. Veel jonge slachtoffers van bijvoorbeeld gedwongen prostitutie of het onder dwang dealen van drugs zoeken namelijk geen – of pas na lange tijd – hulp. Ze denken dat ze geen slachtoffer zijn, schamen zich omdat de dader een bekende is of zijn bang voor de gevolgen.

Als een jongere behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek of praktische hulp in de buurt, kan hij of zij dat via de chat bekendmaken. Stichting Humanitas biedt vervolgens (fysieke) laagdrempelige hulp in Rotterdam zelf. Ook ouders/verzorgers en professionals, zoals docenten en jongerenwerkers, die zich zorgen maken over een jongere kunnen bij Stichting Humanitas terecht. Zij kunnen voor informatie, advies of hulp contact opnemen met het meldpunt mensenhandel van Stichting Humanitas 010 23 65 256.

De campagne wordt uitgevoerd door Fier, Stichting Humanitas Rotterdam en AVIM in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Schuiven naar boven