Sorting by

×

Een belevenistafel voor bewoners van de Varnasingel

In de serviceflat aan de Varnasingel in Rotterdam wonen oudere mensen met en zonder beperking naast elkaar. Toch is onderling contact niet vanzelfsprekend. Met de Belevenistafel brengen we mensen op een ontspannen manier bij elkaar. Verbonden zijn met anderen is belangrijk om je goed te voelen en een mooie oude dag te beleven.

De belevenisTafel heeft een groot touchscreen computerscherm en bevat uitnodigende spellen, muziek en filmpjes die een beroep doen op de kennis en vaardigheden en een positief effect heeft op het welbevinden van oudere mensen.

Pameijer ondersteunt in deze flat 22 ouderen en 4 ambulant cliënten met een psychosociale, psychiatrische problematiek en/ of een (ernstige) verstandelijke beperking. Deze ouderen hebben te maken met een verhoogde kwetsbaarheid.

Er is sprake van vroegtijdige veroudering, zowel op cognitief, lichamelijke als sociaal-emotioneel gebied. Dat betekent dat mensen tussen de 40- 50 jaar afhankelijk van de problematiek te vergelijken zijn met bewoners van een verpleeghuis.

De Belevenistafel zal vrijwel dagelijks worden ingezet als activiteit onder begeleiding van een medewerker of vrijwilliger van Pameijer om:

  • Onderling contact te stimuleren
  • Het welzijn te verhogen
  • Beweging te stimuleren
  • Het geheugen te prikkelen en te trainen
  • Het zelfvertrouwen te vergroten
  • Als deelnemer/ vrijwilliger anderen te helpen.

Wilt u helpen om de tafel te realiseren? Ga dan naar: www.pifworld.com/nl/projects/YBLP4FDd5c0/belevenistafel-voor-oudere-mense/about

Schuiven naar boven