Sorting by

×

Blijven we dit pikken?

010Web is gevraagd om aandacht te besteden aan een probleem in Rotterdam Noord. Op de Zwaanshalskade om precies te zijn. Het gaat om het gedeelte dat je op de foto kunt zien en, om nog preciezer te zijn, om het rood-witte ‘afsluitpaaltje’ in het midden van de straat.

Er wonen op de Zwaanshalskade niet zo gek veel bewoners meer die er sinds het begin van de (toen) nieuwbouw wonen (de eerste paal ging er in 1978 de grond in), maar ze zijn er nog wel. En voor hen is dit paaltje inmiddels een grote ergernis geworden.

Wat is er aan de hand? Welnu, zoals het paaltje al doet vermoeden, is dit gedeelte van de Zwaanshalskade een autovrij gedeelte. Je mag er niet parkeren want er zijn geen parkeervakken en je mag er ook niet met een auto rijden. Het is een voetgangersgedeelte waar (brom)fietsers gedoogd worden en het paaltje moet ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk geen auto’s komen. De sleutel hoort in het bezit te zijn van enkelen, waaronder de hulpdiensten.

Jarenlang was er dan ook niets aan de hand. Het paaltje ging naar benden in bijzondere gevallen, als er iemand aan het verhuizen was, of daadwerkelijk als er een hulpdienst langs moest. Maar sinds de laatste jaren is dat niet meer. Te pas en te onpas gaat het paaltje omlaag en het is een komen en gaan van auto’s. Soms gaan ze snel weer weg, soms blijven ze lange tijd geparkeerd staan. Soms valt er inderdaad wat te sjouwen, maar meestal is het slechts een pak melk dat even ‘gelost’ moet worden. Althans, zo lijkt het.

Sommige bewoners zijn het goed beu en in het verleden is er wel eens geklaagd. Dan werd het paaltje gerepareerd als het slot kapot was, of er kwam een compleet nieuw paaltje, maar het echte probleem, de mentaliteit van sommige mensen, werd daarbij niet weggenomen. Het is niet alleen de irritatie zelf die een probleem vormt, het is ook gewoon nog eens onveilig. Er spelen kinderen op de stoep, er stappen mensen niets vermoedend het portiek uit, terwijl er auto’s rijden met een snelheid alsof ze optrekken voor een wedstrijd op een racecircuit. Onlangs moest een ambulance over het voetpad langs het water op weg naar een noodgeval.

Bij deze dus een oproep: Beste wijkraad Oude Noorden, Havensteder en politie. Kunt u iets aan dit probleem doen? Misschien is dit niet de juiste weg om te bewandelen, maar toch hopen de bewoners dat het helpt. Wijkraad Oude Noorden, heeft u een idee om de situatie te verbeteren? Havensteder, kunt u uw huurders (nog) eens wijzen op het oneigenlijk gebruik en politie, dit kan/mag toch niet?

Op onze Facebookpagina blijven we de ontwikkelingen volgen en zullen we zo nu en dan verslag doen van eventuele voortgang.

Schuiven naar boven