Sorting by

×

Zes miljoen voor aantrekkelijke Rotte

Recreatieschap Rottemeren en gemeente Rotterdam investeren ieder drie miljoen euro in het aantrekkelijker maken van de Rotte. Beide partijen hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Met de investering maken Rottemeren en Rotterdam de binnenstedelijke Rotte natuurlijker, aantrekkelijker en levendiger. Ze willen de bekendheid van de binnenstedelijke Rotte vergroten door te zorgen voor meer activiteiten, zowel op het water als aan de oevers van de Rotte. Goede vaar-, fiets- en looproutes versterken de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Rotte. Ook komen langs de Rotte aantrekkelijke en groene kades, pleinen en parken en wordt de waterkwaliteit verbeterd.
Concrete plannen

In het programma Rivieroevers van gemeente Rotterdam staan hiervoor al concrete plannen. Zo krijgt de kade bij het pas vernieuwde Grotekerkplein trappen naar en een brede vlonder aan het water. Het herstellen van de waterinlaat bij de Leuvekolk, onder de Blaak door, moet zorgen voor schoner water. Ook komt er een vispassage. De kade bij de Leuvekolk wordt opgeknapt en vergroend en in de Crooswijksebocht staan een groenere kade, de aanleg van een natuurspeeltuin en een fietsstraat op stapel.

De wandel- en fietsstrook langs de Linker Rottekade tussen de Noorderbrug en Zaagmolenbrug wordt verbreed en vergroend. Ook onderzoekt de gemeente hoe ze knelpunten kan oplossen om de weg vrij te maken voor een aantrekkelijke fiets-, loop- en wandelroute langs de Rotte bij de Lombardkade. Vorig jaar al werd een aanlegsteiger bij de Lombardkade geopend.
Gezamenlijke ambities

De ambities van gemeente Rotterdam sluiten nauw aan bij de doelstellingen van Recreatieschap Rottemeren. Het schap verwacht dat met de plannen meer bezoekers naar het Rottemeren-gebied komen. De samenwerkingsovereenkomst kent een looptijd van vijf jaar.

Bron: Gemeente Rotterdam

Schuiven naar boven