Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


kerstant_van_den_berge

Kerstant van den Berge

Naar hem is de Heer Kerstantstraat vernoemd. Van 1346 tot 1415 komt onder de edelen, die in deze buurt een rol spelen, telkens een zekere Kerstant van den Berge voor. Zo was in 1347 een Kerstant van den Berge heemraad van Schieland en werd in 1411 aan een edelman van die naam het baljuwschap van Schieland door de graaf opgedragen.

kerstant_van_den_berge.txt · Laatst gewijzigd: 2021/06/26 17:18 door admin2312

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki