Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


jeugdhaven

Clubhuizen de Jeugdhaven

In juli 1944 beriep de Gereformeerde Kerk van Rotterdam ds Jos van Krimpen als evangelisatie predikant. Hij was behalve predikant ook een goede ondernemer. Hij wist een aantal welgestelde en zakelijk bekwame mensen-met-het-hart-op-de­ goed-plaats om zich heen te verzamelen.

Er werd een stichting Clubhuizen de Jeugdhaven opgericht, die in korte tijd in een vijftal wijken clubhuizen opende. Er werd een fonds opgericht, restaurants geopend, er werden twee vakantieterreinen aangekocht; het meest bekend werd het weekblad De Havenloods (opgericht in 1951), dat als advertentieblad ervoor zorgde dat huis aan huis een positieve berichtgeving en commentaar van het Rotterdamse gebeuren werd verspreid. Er werden medewerkers aangesteld, die in Amerika de geheimen van het social groupwork bestudeerden en in Rotterdam deze methodiek en ontwikkeling ter hand namen.

Omdat ds Jos van Krimpen te veel in beslag genomen werd door dat landelijke werk, werd ds Lisa Sillevis Smitt beroepen om leiding te geven aan de Rotterdamse Jeugdhavens. Door de snelle groei van het werk werd Bob ter Haar, als Jeugdhaven predikant beroepen. Er was een moment dat de Rotterdamse Jeugdhaven een tachtigtal mensen in dienst had.

Door problemen met de belasting (er moest plotseling B.T.W. worden betaald) werd de stichting Clubhuizen de Jeugdhaven geliquideerd. De gesubsidieerde medewerkers werden door nieuw opgerichte samenwerkingsverbanden overgenomen en het club en buurthuiswerk ging op de meeste plekken door. Doordat Bob ter Haar inmiddels werk deed voor het Wereld Diaconaat had hij goede contacten met de afdeling Urban Mission van de Wereldraad van Kerken en landelijke partners in de zendingskringen. Met adviezen en steun uit die hoek kon de gedachte aan een soort Rotterdam zendingsgebied vorm krijgen. Hij kon blijven en zo werd in Rotterdam op een zestal plaatsen het Oude wijken Pastoraat ontwikkeld.

Vanaf 1980 is in de samenleving de factor economie inmiddels zo dominant geworden dat door de opgelegde bezuinigingen de club- en buurthuizen in rap tempo verdwenen uit de buurten. De fusie tussen de Gereformeerde Kerken en de Ned. Hervormde Kerk is voor dit werk ook geen succes gebleken. Plaatselijke gemeenten warden sterk in beslag genomen door het hoofd boven water houden. Predikanten en andere kerkelijke werkers worden niet meer vervangen.

Met het wegvallen in 2014 van het laatste stukje financiële ondersteuning van het Oude wijken Pastoraat moest naar nieuwe wegen worden omgezien. Dat was het moment waarop enkele mensen vanuit de Buurtkerk, samen met mensen van Wijkpastoraat Middelland met elkaar plannen gingen smeden om vanuit andere financiële bronnen het werk voort te zetten. Daarvoor is de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West opgericht.

In het Oude Noorden waren er drie clubhuizen van De Jeugdhaven: Hooglandstraat 37-41, aan de Tochtstraat 108 en aan de Vinkenstraat 70.

Viering Koninginnedag in de Hooglandstraat in 1978, georganiseerd door de Jeugdhaven

jeugdhaven.txt · Laatst gewijzigd: 2021/09/12 23:42 door admin2312