Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


hooglandstraat

Hooglandstraat

Deze naam is vastgesteld op 22-07-1904 door het college van burgemeester en wethouders.

De naam herinnert aan de 'Hoochlantka', die op oude kaarten wordt vermeld en van de Bergweg naar de Hofdijk (Zwaanshals) liep. Deze kade zal gediend hebben als waterkerende dijk van een stuk land of een poldertje dat de naam Hoogland droeg. Bij de aanleg van de Hooglandstraat is grotendeels het oude Geldelooze Pad verdwenen, dat ten zuidwesten van en evenwijdig aan de straat lag. Volgens een vermelding in 1654 liep dit pad van de Blommersdijkscheweg (de latere Bergweg) naar het Zwaanshals. De straat heette voor 1904 enige tijd Hillegondastraat naar de reuzin Hillegonda, die met de oorsprong van Hillegersberg in verband wordt gebracht.

Feiten bij de Hooglandstraat

  • De Hooglandstraat stond bekend om de vieringen van Koninginnedag in de straat. Deze vieringen hebben tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw jaarlijks plaatsgevonden.
  • Op Hooglandstraat 67 is vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw het Jan van der Ploeghuis gevestigd.
  • * Tussen de Johan Idastraat en de Hooglandstraat stond tot de jaren tachtig een huizenblok. Nadat dit gesloopt is, is daar het Johan Idaplein gekomen
  • In de Hooglandstraat was een clubhuis van De Jeugdhaven
  • De Hooglandstraat heeft een eigen Facebookpagina: https://www.facebook.com/hooglandstraat
hooglandstraat.txt · Laatst gewijzigd: 2021/09/12 23:43 door admin2312