Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


heer_kerstantstraat

Heer Kerstantstraat

Deze naam is vastgesteld op 30-09-1911 door het college van burgemeester en wethouders.

Van 1346 tot 1415 komt onder de edelen, die in deze buurt een rol spelen, telkens een zekere Kerstant van den Berge voor. Zo was in 1347 een Kerstant van den Berge heemraad van Schieland en werd in 1411 aan een edelman van die naam het baljuwschap van Schieland door de graaf opgedragen.

heer_kerstantstraat.txt · Laatst gewijzigd: 2021/06/26 17:15 door admin2312