Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


blommersdijkselaan

Blommersdijkselaan

Deze naam is vastgesteld op 22-07-1904 door het college van burgemeester en wethouders.

Deze laan ontleent haar naam aan de ambachtsheerlijkheid Blommersdijk, die al omstreeks 1280 wordt genoemd. Na het graven van de Rotterdamse Schie werd de heerlijkheid verdeeld in Oost-Blommersdijk en West-Blommersdijk. De laan ligt in het gebied van Oost-Blommersdijk

blommersdijkselaan.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/07 23:16 door admin2312

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki