Een belevenistafel voor bewoners van de Varnasingel

In de serviceflat aan de Varnasingel in Rotterdam wonen oudere mensen met en zonder beperking naast elkaar. Toch is onderling contact niet vanzelfsprekend. Met de Belevenistafel brengen we mensen op een ontspannen manier bij elkaar. Verbonden zijn met anderen is belangrijk om je goed te voelen en een mooie oude dag te beleven.

De belevenisTafel heeft een groot touchscreen computerscherm en bevat uitnodigende spellen, muziek en filmpjes die een beroep doen op de kennis en vaardigheden en een positief effect heeft op het welbevinden van oudere mensen.

Pameijer ondersteunt in deze flat 22 ouderen en 4 ambulant cliënten met een psychosociale, psychiatrische problematiek en/ of een (ernstige) verstandelijke beperking. Deze ouderen hebben te maken met een verhoogde kwetsbaarheid.

Er is sprake van vroegtijdige veroudering, zowel op cognitief, lichamelijke als sociaal-emotioneel gebied. Dat betekent dat mensen tussen de 40- 50 jaar afhankelijk van de problematiek te vergelijken zijn met bewoners van een verpleeghuis.

De Belevenistafel zal vrijwel dagelijks worden ingezet als activiteit onder begeleiding van een medewerker of vrijwilliger van Pameijer om:

 • Onderling contact te stimuleren
 • Het welzijn te verhogen
 • Beweging te stimuleren
 • Het geheugen te prikkelen en te trainen
 • Het zelfvertrouwen te vergroten
 • Als deelnemer/ vrijwilliger anderen te helpen.

Wilt u helpen om de tafel te realiseren? Ga dan naar: www.pifworld.com/nl/projects/YBLP4FDd5c0/belevenistafel-voor-oudere-mense/about

Miniworld Rotterdam, minder bekend dan wenselijk

Opmerkelijk, Miniworld is onder de Rotterdammers minder bekend dan je aanvankelijk zou denken. Na het verschijnen van een artikel in het AD, vorige week, waarin gemeld werd dat Miniworld Rotterdam de noodklok luidt, reageerden diverse Rotterdammers op sociale media met opmerkingen waaruit blijkt dat ze de Rotterdamse attractie helemaal niet kennen.

In het AD: “Een nieuwe inkrimping van het personeel moest eraan te pas komen om de Rotterdamse attractie overeind te houden. Directeur Marc van Buren hoopt op hulp van het bedrijfsleven en de gemeente Rotterdam… Er is opnieuw gesneden in het personeelsbestand én het budget voor marketing”. Dat laatste is misschien niet echt verstandig als je de reacties op de naam ‘Miniworld’ op Internet hoort.

Voor wie het nog niet weet: In de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux, Miniworld in Rotterdam, maken de mini-bewoners van alles mee. Ze werken, wonen, reizen en onderweg beleven ze allerlei avonturen. In Miniworld Rotterdam duurt een dag maar 24 minuten. Voor je het weet wordt het nacht en fonkelen duizenden lampjes in het donker.

Miniworld Rotterdam is aan het Weena 745. Meer informatie op www.miniworldrotterdam.com/

Wie was nou eigenlijk Ary Groeneveld?

Wie de Facebookpagina 010Web Rotterdam en Nostalgie volgt, die heeft de naam Ary Groeneveld als vermelding van de fotograaf van een bepaalde foto vast wel eens voorbij zien komen. Maar wie is/was Ary Groeneveld nou eigenlijk?

Ary Groeneveld (1926-1992) was in de jaren zestig een van de belangrijkste persfotografen van Rotterdam. Hij legde een veelheid aan onderwerpen op de gevoelige plaat vast.

Eind jaren zeventig verwierf het Stadsarchief Rotterdam zijn bijzondere fotocollectie. In totaal gaat het om ongeveer 80.000 negatieven, een ruime selectie daaruit is de afgelopen jaren gedigitaliseerd en nu door iedereen online te bekijken. De Groeneveldcollectie geeft een uniek beeld van de dynamische wederopbouwjaren.

 

Wie was hij?

Ary Groeneveld- zoon van een huisarts – verbleef na de Tweede Wereldoorlog vier jaar als militair in Indonesië. Terug in Nederland volgde hij een opleiding tot reclametekenaar, maar die zou hij niet afmaken. Na nog een tijdje voor het Utrechts Katholiek Dagblad te hebben gewerkt en assistent te zijn geweest van fotograaf Eric Hof, vestigde hij zich in 1956 als zelfstandig persfotograaf/bedrijfsfotograaf in Rotterdam. Tot zijn overstap in 1978 naar de Rijksvoorlichtingsdienst, legde hij een veelheid aan onderwerpen vast op de gevoelige plaat.

 

 

Voorbeeld van een Ary Groeneveld foto. Lijn 2 ontspoord bij de Maasbruggen in 1958.

De tijd dat Groeneveld als fotograaf actief was, viel grotendeels samen met de periode die later wel ‘de gouden jaren’ zijn genoemd. De ergste schade van de oorlog was hersteld en Nederland beleefde enorm economische voorspoed, waarvan Rotterdam een meer dan evenredig deel opeiste. Het protestants-christelijke dagblad De Rotterdammer was Groenevelds belangrijkste opdrachtgever. De krant volgde de ontwikkelingen in de stad nauwgezet. We zien dan ook nieuwe bedrijfspanden geopend worden, schepen die te water worden gelaten, flatgebouwen die het hoogste punt bereiken. We zien ook de nieuwste technische snufjes gedocumenteerd: de televisie, de computer. En daarnaast natuurlijk de vele branden en ongelukken, die elke collectie persfoto’s kenmerken. De foto’s van Groeneveld weerspiegelen de dynamiek die Rotterdam in deze jaren kenmerkte. Daarmee is deze collectie van grote waarde voor archiefgebruikers.

Vijf jaar geleden is het stadsarchief met een klein team van vrijwilligers begonnen de verzameling voor een groot publiek toegankelijk te maken. De gehele collectie werd bekeken om uiteindelijk tot een selectie te komen die gedigitaliseerd kon worden. Daarna begon de grootste klus: het omschrijven van de foto’s. De periode 1956-1966 is inmiddels gereed en online beschikbaar via de beeldbank van het Stadsarchief, nu is is men inmiddels begonnen aan de rest.

Bron: Stadsarchief Rotterdam

Gratis hiv-test inlooppunt in Rotterdam

Anoniem, snel, zonder afspraak

AHF Europe start een nieuw gratis hiv-testpunt in Rotterdam met steun van Stichting HivPort en Stichting Humanitas Rotterdam. Het AHF checkpoint (popup) opent in het gebouw van Stichting Humanitas Maatschappelijk werk, Pieter de Hoochweg 110, 3024 BH Rotterdam. Vanaf woensdag 26 september 2018 kunnen mensen uit Rotterdam en omgeving daar twee keer per maand terecht om zich snel, anoniem, gratis én zonder afspraak te laten testen op hiv.

Hoe werkt het en waar ?

 • Je wil je laten testen op hiv?
 • Check op welke dagen AHF Checkpoint (Pop-up) open is – zie hieronder
 • Pak OV, fiets of auto naar de Pieter de Hoochweg 110, 3024 BH Rotterdam (klik voor kaart) . OV: Metro station Coolhaven of Tramlijn 8 halte Pieter de Hoochweg.
 • Meld bij de receptie “ik kom voor het testpunt / AHF Checkpoint”
 • De receptie wijst je de wachtkamer
 • Zodra je aan de beurt bent, haalt de tester/counselor van AHF je op voor de test

Meer informatie vind je hier: hivport.nl/hiv/hiv-testpunt-rotterdam

Blijven we dit pikken?

010Web is gevraagd om aandacht te besteden aan een probleem in Rotterdam Noord. Op de Zwaanshalskade om precies te zijn. Het gaat om het gedeelte dat je op de foto kunt zien en, om nog preciezer te zijn, om het rood-witte ‘afsluitpaaltje’ in het midden van de straat.

Er wonen op de Zwaanshalskade niet zo gek veel bewoners meer die er sinds het begin van de (toen) nieuwbouw wonen (de eerste paal ging er in 1978 de grond in), maar ze zijn er nog wel. En voor hen is dit paaltje inmiddels een grote ergernis geworden.

Wat is er aan de hand? Welnu, zoals het paaltje al doet vermoeden, is dit gedeelte van de Zwaanshalskade een autovrij gedeelte. Je mag er niet parkeren want er zijn geen parkeervakken en je mag er ook niet met een auto rijden. Het is een voetgangersgedeelte waar (brom)fietsers gedoogd worden en het paaltje moet ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk geen auto’s komen. De sleutel hoort in het bezit te zijn van enkelen, waaronder de hulpdiensten.

Jarenlang was er dan ook niets aan de hand. Het paaltje ging naar benden in bijzondere gevallen, als er iemand aan het verhuizen was, of daadwerkelijk als er een hulpdienst langs moest. Maar sinds de laatste jaren is dat niet meer. Te pas en te onpas gaat het paaltje omlaag en het is een komen en gaan van auto’s. Soms gaan ze snel weer weg, soms blijven ze lange tijd geparkeerd staan. Soms valt er inderdaad wat te sjouwen, maar meestal is het slechts een pak melk dat even ‘gelost’ moet worden. Althans, zo lijkt het.

Sommige bewoners zijn het goed beu en in het verleden is er wel eens geklaagd. Dan werd het paaltje gerepareerd als het slot kapot was, of er kwam een compleet nieuw paaltje, maar het echte probleem, de mentaliteit van sommige mensen, werd daarbij niet weggenomen. Het is niet alleen de irritatie zelf die een probleem vormt, het is ook gewoon nog eens onveilig. Er spelen kinderen op de stoep, er stappen mensen niets vermoedend het portiek uit, terwijl er auto’s rijden met een snelheid alsof ze optrekken voor een wedstrijd op een racecircuit. Onlangs moest een ambulance over het voetpad langs het water op weg naar een noodgeval.

Bij deze dus een oproep: Beste wijkraad Oude Noorden, Havensteder en politie. Kunt u iets aan dit probleem doen? Misschien is dit niet de juiste weg om te bewandelen, maar toch hopen de bewoners dat het helpt. Wijkraad Oude Noorden, heeft u een idee om de situatie te verbeteren? Havensteder, kunt u uw huurders (nog) eens wijzen op het oneigenlijk gebruik en politie, dit kan/mag toch niet?

Op onze Facebookpagina blijven we de ontwikkelingen volgen en zullen we zo nu en dan verslag doen van eventuele voortgang.

Zes miljoen voor aantrekkelijke Rotte

Recreatieschap Rottemeren en gemeente Rotterdam investeren ieder drie miljoen euro in het aantrekkelijker maken van de Rotte. Beide partijen hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Met de investering maken Rottemeren en Rotterdam de binnenstedelijke Rotte natuurlijker, aantrekkelijker en levendiger. Ze willen de bekendheid van de binnenstedelijke Rotte vergroten door te zorgen voor meer activiteiten, zowel op het water als aan de oevers van de Rotte. Goede vaar-, fiets- en looproutes versterken de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Rotte. Ook komen langs de Rotte aantrekkelijke en groene kades, pleinen en parken en wordt de waterkwaliteit verbeterd.
Concrete plannen

In het programma Rivieroevers van gemeente Rotterdam staan hiervoor al concrete plannen. Zo krijgt de kade bij het pas vernieuwde Grotekerkplein trappen naar en een brede vlonder aan het water. Het herstellen van de waterinlaat bij de Leuvekolk, onder de Blaak door, moet zorgen voor schoner water. Ook komt er een vispassage. De kade bij de Leuvekolk wordt opgeknapt en vergroend en in de Crooswijksebocht staan een groenere kade, de aanleg van een natuurspeeltuin en een fietsstraat op stapel.

De wandel- en fietsstrook langs de Linker Rottekade tussen de Noorderbrug en Zaagmolenbrug wordt verbreed en vergroend. Ook onderzoekt de gemeente hoe ze knelpunten kan oplossen om de weg vrij te maken voor een aantrekkelijke fiets-, loop- en wandelroute langs de Rotte bij de Lombardkade. Vorig jaar al werd een aanlegsteiger bij de Lombardkade geopend.
Gezamenlijke ambities

De ambities van gemeente Rotterdam sluiten nauw aan bij de doelstellingen van Recreatieschap Rottemeren. Het schap verwacht dat met de plannen meer bezoekers naar het Rottemeren-gebied komen. De samenwerkingsovereenkomst kent een looptijd van vijf jaar.

Bron: Gemeente Rotterdam

Eindelijk, de tattoo-shop in het seniorencentrum wordt officieel geopend!

Het is nog steeds een groeiende trend, het laten zetten van een tatoeage, nu de opvattingen in de maatschappij zijn veranderd en tatoeages steeds meer geaccepteerd worden.

Na berichtgeving eind maart over een tattoo-shop bij de Rotterdamse zorgorganisatie Humanitas, waarvan velen dachten dat het een 1 april grap was, is het dan zover. Op vrijdag 13 juli opent om 15.30 uur tattoo-shop Inktramuraal in het zorgcomplex Humanitas Akropolis aan de Achillesstraat 290 in Rotterdam.

Niet alleen ouderen
De shop wordt gerund door Humanitas werkneemster en hulpverleenster Rebecca Leidelmeijer. Steeds vaker bemerkt zij dat een tatoeage niet alleen of helemaal niet wegens esthetische redenen wordt gezet. Tatoeages hebben van oudsher een functie, betekenis of zijn onderdeel van een ritueel. Ook vandaag de dag wordt het zetten van een tatoeage regelmatig gebruikt ter afsluiting van of ter herinnering aan een gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan een herinnering aan een overledene. Ook zijn tatoeages rechtsgeldig bevonden ter aanduiding van een niet-reanimeren-wens of het lijden aan een aandoening, zoals epilepsie. Deze vormen gaan verder dan alleen de kunst en vragen extra vaardigheden van de tatoeëerder. “Onze tattooshop moet een verlengstuk zijn van de dienstverlening die we bieden binnen Humanitas, van jong tot oud, en de drempel moet voor iedereen laag genoeg zijn om overheen te stappen, letterlijk en figuurlijk,” aldus Rebecca Leidelmeijer. “En natuurlijk is iedereen ook welkom voor gewoon een mooi plaatje.”

Unieke samenwerking
Humanitas bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk staat voor samenwerking op allerlei vormen in het brede sociale domein. Hij vult aan: “Wij zien inderdaad dat mensen een tattoo willen omdat het hen helpt bij het verwerking van bijvoorbeeld verlies en rouw of gewoon omdat het een lang gekoesterde wens is. Dat willen en kunnen wij dus faciliteren door de samenwerking met Inktramuraal. Daarnaast vind ik initiatieven die vanuit collega’s komen vrijwel zonder uitzondering interessant, want die komen doorgaans recht uit het hart en ontstaan vanuit de ervaringen die worden opgedaan door het werk. Natuurlijk is de tattoo-shop er niet alleen voor senioren. Op deze alternatieve wijze komen we ook in contact met jongeren, om via deze weg in gesprek te komen ook over een breed scala aan problematiek.”

Daar wappert hij, de Haagse vlag op Rotterdam The Hague Airport

Na opwinding die ontstond nadat zakenman John van Zweden over de parkeerplaats van het vliegveld wandelde. Hij zag allerlei vlaggen wapperen, zoals de Europese, de Nederlandse, de Zuid-Hollandse en de Rotterdamse. Maar niet die van Den Haag. En hij uitte zijn ongenoegen in een tweet.

Dat werd opgepakt door raadslid René Oudshoorn, die zelf jarenlang piloot was op het vliegveld en er meteen werk van maakte.

Sinds deze week wappert ook de Haagse vlag naast eerder genoemde vlaggen op het vliegveld.

Bron: Omroep West / RTV Rijnmond
Foto: Arjen Dubbelaar

Had ik maar beter opgelet

In mijn jeugd, in de jaren zestig en zeventig, liep ik door Rotterdam. Mij niet realiserende welk een rijkdom aan licht er op mijn ogen viel. Echt opletten, om me heen kijken, waarderen in wat voor een mooi decor ik liep, dat deed ik niet. Ik leefde mijn leven, was kind en genoot met volle teugen. Hoewel, op dat moment realiseerde ik me zelfs dat niet. Ik was een kind hoe kon ik weten, dat dit voorgoed voorbij zou gaan?

Mijn eerste eigen fototoestel lag pas op me te wachten in de jaren tachtig. Al het moois wat om me heen was had een praktische functie, ik navigeerde, wist precies bij welk gebouw ik rechtsaf moest om thuis te komen na een middagje spelen met vriendjes. Foto’s maken van al dat moois om me heen, nou nee, ik fotografeerde van alles, maar niet dat.

Nu ben ik ouder en nu heb ik spijt. Waarom interesseerde het me toen allemaal niet? Waarom heb ik niet gewoon ook wat straten en gebouwen op de foto gezet die er nu niet meer zijn? Ik zou een moord doen voor een herkansing, want nu heb ik wel eens de neiging om bij een oude foto van Rotterdam op de pijltjes van mijn toetsenbord te drukken. Net als bij Google Streetview wil ik dan om me heen kijken of er nog meer moois te zien is.

Rotterdam verandert in een rap tempo en het lijkt wel of het allemaal steeds vlugger gaat. Op de Facebookpagina van 010web merk je de nostalgische heimwee die plaatjes van vroeger oproepen, maar misschien ook een gevoel van gewoon nog één keertje dat plekje zien waar je vroeger als klein kind speelde, nog één keer de straat in zijn volle glorie van toen zien waar je elke dag doorheen liep om op school te komen.

Foto’s van vroeger zijn niet onuitputtelijk. Helaas! Vroeger komt, tot mijn grote spijt dus, nooit meer terug om er toch maar eens een mooie foto van te maken. Daarom de oproep: Wie heeft er nog foto’s liggen die hij of zij met mede-(oud-)Rotterdammers wil delen?

Spit eens je oude albums uit en kijk of je slimmer was dan ik en of je wel foto’s gemaakt hebt van je omgeving. Je kunt ze plaatsen in onze Facebookgroep.

Bijenkorf actief voor wijken in Feijenoord

Na een succesvolle winkelochtend in 2017 voor cliënten en medewerkers van Humanitas, besloot De Bijenkorf ook dit jaar weer maatschappelijk actief te zijn.

De Bijenkorf zet haar kennis en ervaring op het gebied van klantgericht werken graag in om het Wél-zijn in de wijken in Feijenoord op een hoger plan te brengen.
De komende maanden zijn medewerkers van De Bijenkorf regelmatig in Feijenoord te vinden. Om te helpen bij styling van een aantal Huizen van de Wijk en om lessen te verzorgen in gastvrijheid, presentatie en koken.

Met de educatieve workshop ‘Blij met de Bij’, voor kinderen in Bloemhof, ging De Bijenkorf gisteren met haar activiteiten van start! Ruim 45 kinderen luisterden vol aandacht naar de imker en waren blij met hun eigengemaakte bijenwaskaars.